ŽIŽLAVSKÝ, Ondřej. Net Present Value Approach: Method for Economic Assessment of Innovation Projects. In: Procedia Social and Behavioral Sciences [online]. Elsevier, 2014, s. 506-512 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: doi:10.1016/j.sbspro.2014.11.230
Uložit do Citace PRO