KVÍČALA, Aleš. Možnosti zvyšování výkonnosti GNSS pro zajištění provozu RNP-RNAV [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Ptáček.
Uložit do Citace PRO