LANGENBERGER, Lukáš. Bytový dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37444. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Myslín.
Uložit do Citace PRO