KRUGLOV, Dmitry. Účinnost rozvodů pro klimatizační systémy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37465. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.

Uložit do Citace PRO