KRÁL, Jakub. Energeticky efektivní řadový rodinný dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.
Uložit do Citace PRO