KOPŘIVA, Jan. Návrh mostu na dálnici D1 (Jánovce - Jabloňov) [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37478. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO