DOSKOČILOVÁ, Denisa. Předčištění odpadních vod na stokové síti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37498. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.

Uložit do Citace PRO