DOHNÁLEK, Marek. Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37499. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO