ČERNÁ, Hana. Bytový dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37512. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Smolka.
Uložit do Citace PRO