ČERNÍKOVÁ, Eva. Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ladislav Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO