DĚDIČOVÁ, Helena. Minipivovar [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37525. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.
Uložit do Citace PRO