GLOMBOVÁ, Pavla. Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.

Uložit do Citace PRO