FALTYS, Michal. Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37545. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.
Uložit do Citace PRO