FOJTŮ, Jan. Most na přeložce silnice I/57 přes místní potok [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.
Uložit do Citace PRO