TIHLAŘÍKOVÁ, Jana. Právní aspekty založení a vzniku obchodních společností [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3756. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO