HEČKOVÁ, Beata. Návrh a posouzení ŽB skeletu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37563. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Šimůnek.
Uložit do Citace PRO