HAZUKOVÁ, Jarmila. Taneční klub ve Frenštátě pod Radhoštěm [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.

Uložit do Citace PRO