ŠTRBÍK, Jiří. FIELD II - modelování ultrazvukového pole [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3757. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO