HŮRKA, Jiří. Nosná konstrukce nemocničního pavilonu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37578. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivailo Terzijski.

Uložit do Citace PRO