JELÍNEK, Ondřej. Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37593. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lea Treuová.
Uložit do Citace PRO