JELÍNKOVÁ, Kristýna. Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO