JURÁK, Vítězslav. Novostavba farního kostela v Brně-Líšni [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37599. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO