JURKA, František. Bytový dům, Brno - Židenice [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37610. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO