KABEŠ, Luboš. Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37611. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO