KARÁSEK, Jiří.  Komercializace bytových domů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37619. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.
Uložit do Citace PRO