KINCLOVÁ, Radka. Dynamická analýza mostní konstrukce [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Vlk.

Uložit do Citace PRO