ŠELEPA, Milan. Středně dobá předpověď průtoků vody měrným profilem toku [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37673. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Daniel Marton.

Uložit do Citace PRO