ŠELEPA, Milan. Středně dobá předpověď průtoků vody měrným profilem toku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37673. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Daniel Marton.
Uložit do Citace PRO