ŠIMÁNKOVÁ, Markéta. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37681. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dáša Sukopová.
Uložit do Citace PRO