SVRČINA, Vít. Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.

Uložit do Citace PRO