FLÍDROVÁ, Kristýna. Možnosti redukce kurzového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3770. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO