VRÁNA, Tomáš. Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37711. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.
Uložit do Citace PRO