VOŽEH, Jan. Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích - stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37712. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO