ZÁRUBA, Jiří. Vývoj požárně odolných správkových malt s jemnozrnným plnivem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37715. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Bydžovský.
Uložit do Citace PRO