VAŇKOVÁ, Michaela. Stavební průzkum a diagnostika konstrukce [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.

Uložit do Citace PRO