VONDRÁK, Tomáš. Komunitní centrum v Českých Budějovicích - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37727. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.

Uložit do Citace PRO