TOPINKA, Jiří. Dalniční most u Soběslavi - příprava, realizace a řízení stavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37735. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Hrazdil.

Uložit do Citace PRO