RUDECKÁ, Soňa. Analýza developerského projektu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO