KATOLICKÝ, Jiří. Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO