TRYNKL, Lukáš. Víceúčelový objekt Chotovice - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.

Uložit do Citace PRO