HOLÁSKOVÁ, Lenka. Problematika finančního výkaznictví v nadnárodní společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3778. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michaela Beranová.

Uložit do Citace PRO