POULÍK, Zdeněk. Křižovatka Rosice - východ [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37780. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO