POSPÍŠIL, Jan. Návrh založení polyfunkčního domu v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37783. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Věra Glisníková.

Uložit do Citace PRO