PROKEŠ, Vítězslav. Vliv technického zhodnocení nebytových prostor na výši nájemného [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Leonora Marková.
Uložit do Citace PRO