PŘIKRYL, Jan. Modelování vnitřního prostředí výdeje léčiv [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37790. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.

Uložit do Citace PRO