SCHEJBAL, Jan. Vliv vybraných elektronických systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/378. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.
Uložit do Citace PRO