BALAS, Ondřej. Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Věra Heřmánková.
Uložit do Citace PRO