MELCR, Petr. Hotel s vodáckým tábořištěm ve Zruči nad Sázavou [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37812. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.
Uložit do Citace PRO