MIKOVÁ, Lenka. Laboratorní testování účinnosti hydroizolačních injektážních gelů v závislosti na stavu různých stavebních materiálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37814. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.
Uložit do Citace PRO