MACHAČ, Tomáš. Zdroje pitné vody a jejich technické provedení [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37819. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.
Uložit do Citace PRO