PRŮDEK, Tomáš. Návrh expertního systému pro výběr vhodného spořícího produktu pro klienty společnosti AWD [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3782. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO